ฟิล์มใสกันร้อน  เพิ่มทัศนะวิสัยในการมองให้คมชัด

ฟิล์มดำเซรามิค ภาพคมชัด กันร้อน ตัดแสงจ้า

ฟิล์มกรองแสงกันความร้อนสำหรับติดตั้งอาคารทุกประเภท